Rekabet Kurumu’nun İşgücü Piyasasında Centilmenlik Anlaşmaları ile ilgili yürüttüğü ikinci soruşturma tamamlanmıştır.

Mart 5, 2024 admin 0


İşgücü Piyasasına Yönelik Centilmenlik Anlaşmaları Nedeniyle Bazı Teşebbüsler Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması

 Rekabet Kurulunun 21.04.2022 tarihli ve 22-18/301-M sayılı, 23.11.2022 tarihli ve 22- 52/791-M sayılı, 02.03.2023 tarihli ve 23-12/203-M(1) sayılı kararları uyarınca yürütülen soruşturma ile ilgili olarak düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre,

 I- Haklarında soruşturma yürütülen,

 - Egem Bilgi İletişim Ticaret AŞ

- Ericsson Telekomünikasyon AŞ

- Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ

- Innova Bilişim Çözümleri AŞ

- i2i Bilişim Danışmanlık Teknoloji Hiz. ve Paz. Tic. AŞ

- Netaş Telekomünikasyon AŞ

- Pia Bilişim Hizmetleri AŞ

- Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ


ünvanlı teşebbüslerin rekabete aykırı anlaşmalara taraf olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine ve söz konusu eylemlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesi kapsamında bireysel muafiyetten yararlanamayacağına;

 II- Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca 2022 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren,

 - Egem Bilgi İletişim Ticaret AŞ’ye 724.877,82-TL

- Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 4.115.386,43-TL;

- Innova Bilişim Çözümleri AŞ’ye 11.428.409,23-TL

- i2i Bilişim Danışmanlık Teknoloji Hiz. ve Paz. Tic. AŞ’ye 3.824.079,86-TL

- Pia Bilişim Hizmetleri AŞ’ye 1.619.663,42-TL;

 III- Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası hükümleri uyarınca 2022 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren,

 - Ericsson Telekomünikasyon AŞ’ye 7.441.079,06-TL

- Netaş Telekomünikasyon AŞ’ye 5.243.243,58-TL

- Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’ye 57.300.961,97-TL; idari para cezası verilmesine;

 IV-

1. Akgün Yazılım Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.

2. Amdocs Yazılım Hizmetleri AŞ

3. Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. AŞ

4. Comodo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ

5. Fonet Bilgi Teknolojileri AŞ

6. Inspirit Bilgi Teknolojileri Yazılım Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

7. Kale Yazılım San. ve Tic. AŞ

8. Kalitte Profesyonel Bilgi Teknolojileri Basım ve Yayıncılık Ltd. Şti. 9. Magis Teknoloji AŞ

10. Netrd Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon AŞ

11. Vitelco Bilişim Hizmetleri Danışmanlık Ltd. Şti.

12. 4S Bilgi Teknolojileri AŞ

 ünvanlı teşebbüslerin dosya konusu iddialar çerçevesinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri tespit edilemediğinden 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası verilmesine gerek olmadığına

 gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere Kurul Üyeleri Hasan Hüseyin ÜNLÜ ve Berat UZUN’un farklı gerekçeleri ve OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.