• Mercedes-Benz Türk Yetkili Satıcıları ve Servisleri Derneği
Menü

Değerlerimiz

- Globalleşen dünya pazarı tarafından kabul gören ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonuna yol gösterecek her türlü teknik, ekonomik ve yasal çalışmaları yapmak.

- Yetkili satıcı ve servislerin ortak ekonomik, hukuksal ve teknik sorunlarına çözüm aramak.

- Motorlu Taşıt Araçları sektörünün tanıtılması ve ürünlerin daha uygun kullanılması amacıyla yurtiçi ve yurtdışında ortak tanıtım faaliyetleri yapmak.

- Nihai tüketicinin haklarını korumak ve ürünlerin kullanılmasını teşvik için özellikle kalite ve standartların takibini yapmak.

- Motorlu Taşıt Araçları sektöründe dağıtım ve servis hizmetlerini düzenleyen rekabet kurallarının iyi işlemesini sağlamak.

- Üye kuruluşlar arasında bilgi akışını Rekabet Kurulu’nun görüş ve tavsiyeleri doğrultusunda ve 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a uygun olarak sağlamak.

Tüm Mercedes Yetkili Satıcılarını ve Yetkili Servislerini bir çatı altında toplayan ve tümünü temsil edebilen, Mercedes-Benz Türk’ün tam desteği ile Rekabet Yasaları ile tam uyumlu olarak, tüm yetkili bayilerin ve yetkili servislerin ve ana distribütörün haklarını ve menfaatlerini adil bir denge içinde koruyabilen bir dernek olmaktır.